Teamontwikkeling met behulp van kernkwadranten

We nemen je graag mee in dit blog over teamontwikkeling met behulp van kernkwadranten. Wat zijn kernkwadranten nu eigenlijk? Kernkwadranten geven inzicht in je kwaliteiten en je schaduwkanten zoals valkuilen en allergieën. Door meer kennis over jezelf kun je beter functioneren in een sociale omgeving. Zo kun je je sterke kanten beter benutten en kun je beter begrijpen waarom anderen ergernissen bij je oproepen. 

Kernkwadranten geven inzicht in je kwaliteiten en je schaduwkanten zoals valkuilen en allergieën.

Bij het werken met teams zijn kernkwadranten ook een uitstekend hulpmiddel. Maar wat levert dat nu eigenlijk op?

Wij zien als resultaat dat teamdynamiek en communicatie sterk verbeteren. Ook neemt de effectiviteit van teams toe. Dat is te danken aan een toegenomen wederzijds begrip en het meer benutten van elkaars kwaliteiten. 

Hoe kun je dit vormgeven in de praktijk? De volgende werkvorm die twee uur in beslag neemt is een mooie start.  

  • Als begeleider laat je teamleden elkaars kwaliteiten benoemen waarbij je ruimte geeft voor verdieping. 
  • Daarna licht je de theorie achter kernkwadranten toe. 
  • Als volgende stap verdeel je het team in tweetallen en laat je die enkele kernkwadranten maken vanuit de eerder verkregen kwaliteiten. Het resultaat is één of meerdere ingevulde kernkwadranten per persoon die zijn bediscussieerd en aangescherpt. 
  • Vervolgens worden deze kernkwadranten aan elkaar gepresenteerd. Vragen die je als begeleider kunt stellen zijn “Hoe gaan jullie vaker van deze kwaliteit gebruik maken?” en “Hoe kunnen jullie als team voorkomen dat deze valkuil zich voordoet?”. Ook vraag je door naar allergieën die in kernkwadranten naar voren komen: “Herkennen jullie deze allergie?”, “Zien jullie de kwaliteit die hier tegenover staat?” en ‘”Hoe gaan jullie er in de toekomst effectief mee om als deze valkuil of allergie zich voordoet?”. 

Gedurende de sessie laat je het team zelf nieuwe omgangsvormen, werkafspraken en vervolgacties noteren, zichtbaar voor iedereen. Ter afsluiting laat je het team deze afspraken en acties concreet maken en plan je een vervolgsessie in voor reflectie en evaluatie. 

Een goede begeleiding is cruciaal om duurzame gedragsverandering bij je team te bereiken. Als begeleider schep je de voorwaarden voor openheid en vertrouwen, en zet je zo nodig interventies in. Voor blijvende verandering is een juiste opvolging na een kernkwadranten-sessie belangrijk. 

 
Wil je aan de slag met kernkwadranten of kun je hulp gebruiken bij de ontwikkeling van jouw teams? Towson heeft ervaren teamcoaches en facilitators die je daar graag bij helpen. 

Artikel delen

Gerelateerde blogs

OKR’s (Objective/Key Results):

OKR’s (Objective/Key Results):

Geef betekenis aan Business Objectives en stuur op waarde

Geef betekenis aan Business Objectives en stuur op waarde

Waarom HR het voortouw moet nemen in agile transformaties

Waarom HR het voortouw moet nemen in agile transformaties

Transitie en het managen van verandering, hoe organiseer je dat? En waar is het draaiboek?!

Transitie en het managen van verandering, hoe organiseer je dat? En waar is het draaiboek?!