fbpx
Privacybeleid

Privacy­beleid Website, Leveranciers­relatie

Bedrijfsgegevens We streven ernaar de privacy te beschermen van de bezoekers van onze Website en van de gebruikers van onze producten en diensten. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen op onze Website of via onze producten en diensten, hoe we deze gegevens beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens. Lees dit Privacybeleid aandachtig door. Wie wij zijn Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website die u op dit moment bezoekt (hierna de “Website” genoemd) en al onze producten, aanbiedingen, functionaliteiten, hulpmiddelen of bronnen die al dan niet via onze Website worden aangeboden (hierna gezamenlijk onze “producten” genoemd). De verwerkingsverantwoordelijke die uw Persoonsgegevens verzamelt via onze producten in overeenstemming met artikel 4, lid 7 van de GDPR is Towson Nederland bv, Daver 20 4012 BC Kerk-Avezaath, Nederland. Welke gegevens worden over mij verzameld en hoe worden ze gebruikt? Welke Persoonsgegevens verzamelen we? Persoonsgegevens is informatie die u identificeert of die kan worden gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen (hierna de “Persoonsgegevens” genoemd). Dergelijke Persoonsgegevens kunnen uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten. Wij verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u onze Website gebruikt of een van onze producten afneemt, zoals verder beschreven in dit Privacybeleid. In al deze gevallen zullen we alleen Persoonsgegevens verwerken die u ons rechtstreeks verstrekt of die wij automatisch van u verzamelen zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid of tenzij u ons toestemming geeft om dit te doen, zullen wij uw Persoonsgegevens niet gebruiken of delen behalve zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid. Hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken In het volgende deel vindt u informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken en op welke rechtsgrond wij dit doen. Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw gegevens onze gerechtvaardigde belangen zijn, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens als u meer informatie wenst over onze gerechtvaardigde belangen. Als wij uw toestemming gebruiken als rechtsgrond voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met toekomstig effect zoals hieronder beschreven of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Dit heeft geen invloed op de verwerking van uw Persoonsgegevens tot het moment van intrekking van uw toestemming. Hetzelfde geldt als we verwijzen naar uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen in andere delen van dit Privacybeleid. – Als u onze producten en/of diensten afneemt Wij verzamelen informatie, waarvan sommige Persoonsgegevens bevatten, die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u ervoor kiest om onze producten te gebruiken (zoals het inschrijven voor een training, het aangaan van een leveranciersrelatie, of het invullen van ons contactformulier). We verzamelen ook gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt via reacties op bij voorbeeld enquêtes, evaluatieformulieren en dergelijke. We gebruiken deze gegevens om onze producten te personaliseren en om uw klantervaring te optimaliseren, zo ook bij het gebruik van onze Website. Bovendien verzamelen we automatisch informatie inclusief Persoonsgegevens wanneer u onze Website bezoekt of onze producten gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, foutenlogboeken en andere soortgelijke informatie. Dergelijke geaggregeerde informatie staat ons niet toe u te identificeren en wordt door ons gebruikt om trends te analyseren, de Website te beheren, het gebruik van onze Website te controleren en algemene informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website. De rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens zijn onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) voor het aanpassen van de inhoud van onze diensten aan de voorkeuren van gebruikers en voor de verdere verbetering van onze producten. Weet dat u niet wettelijk verplicht bent om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken. Het is wel zo dat we zonder uw Persoonsgegevens u niet het volledige assortiment van onze producten kunnen aanbieden. – Als u zich aanmeldt voor een training Om u aan te melden voor een training met het/de daarbij horende examen(s) moet u ons Persoonsgegevens verstrekken, zoals uw naam, adres, factuuradres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde producten te verstrekken, voor facturatie van de training en om u aan te melden bij de desbetreffende examenorganisator. Dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. De rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is daarom artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. Zonder dergelijke informatie zijn wij niet in staat om de diensten zoals hierboven beschreven uit te voeren. We zullen uw naam en e-mailadres gebruiken om u een e-mail met een aanmeldbevestiging en een factuur te sturen en u aan te melden voor een examen. We zullen uw betalingsgegevens ook gebruiken om de betaling voor uw bestelling te verwerken en uw e-mailadres en andere contactgegevens gebruiken om eventueel studiemateriaal naar u te verzenden. Dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling te verwerken; de rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is daarom artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. Houd er rekening mee dat wij u zonder dergelijke Persoonsgegevens geen berichten naar aanleiding van uw aanmelding kunnen sturen en uw aanmelding niet kunnen verwerken. – Als we u service-updates sturen Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om u belangrijke serviceaankondigingen en updates met betrekking tot onze Website of producten te sturen zoals informatie met betrekking tot trainingen. Dergelijke serviceaankondigingen en updates bevatten belangrijke informatie met betrekking tot uw gebruik van onze Website en/of onze producten. De verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. De rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is daarom artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. Zonder dergelijke Persoonsgegevens kunnen we u geen berichten naar aanleiding van de diensten sturen en niet op de hoogte houden van wijzigingen. – Als u contact met ons opneemt Als u contact opneemt met ons zullen wij met u communiceren in antwoord op uw vragen, om de door u gevraagde diensten te leveren en om uw vragen te beantwoorden. We zullen met u communiceren via e-mail of telefoon, in overeenstemming met uw voorkeuren. Dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten; de rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is daarom artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. Zonder dergelijke Persoonsgegevens kunnen we u geen informatieve berichten sturen. – Als u zich abonneert op nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie Wanneer u een product afneemt of zich abonneert op een nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om toestemming te geven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere informatie over onze producten en diensten. Als u hiermee akkoord gaat, sturen we u promotionele nieuwsbrieven en informeren we u over aanbiedingen, evenementen en enquêtes via e-mail en via sociale mediaplatforms. De rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw gegevens is uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a van de GDPR) of, als u een bestaande klant bent, ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) voor het verstrekken van relevante marketinginformatie. Weet dat u niet wettelijk verplicht bent om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken. Het is wel zo dat we zonder uw Persoonsgegevens u niet onze nieuwsbrieven en andere informatie zoals hierboven beschreven kunnen toesturen. U hebt de mogelijkheid om op elk moment af te zien van dit soort berichten door de respectieve instructies in een dergelijk berichten te volgen. Cookies Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Bij cookies wordt onderscheid gemaakt tussen functionele cookies en tracking cookies. – Functionele cookies Functionele cookies hebben een functionele rol binnen een website; bijvoorbeeld een winkelwagentje bewaren, een login onthouden of vastleggen dat een andere cookie wel of niet mag worden geplaatst. Deze cookies vallen niet onder de cookiewet en mogen gewoon geplaatst worden. – Tracking cookies De zogenaamde tracking cookies vallen wel onder de cookiewet. Om deze cookies te plaatsen moet u toestemming geven. Na uw toestemming plaatsen wij op deze website cookies van Google, Facebook en Twitter. – Google Analytics Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De rechtsgrond voor ons gebruik van cookies zijn onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) voor het optimaliseren van onze Website en onze Internetproducten, voor het aanpassen van uw gebruikerservaring en voor het aanbieden van reclame die op uw interesses is afgestemd. Houd er tot slot rekening mee dat adverteerders en andere derden ook hun eigen cookies kunnen gebruiken wanneer u op hun advertentie of een link naar hun website of dienst klikt, op of vanaf onze Website. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik door websites van derden of externe leveranciers van reclame. Sociale Plug-ins en andere functies van derden Onze Website kan links bevatten naar of functies van andere websites. Dit Privacybeleid slaat alleen op de privacypraktijken van Towson Nederland en niet op de privacypraktijken van websites of functies van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of de praktijken van derden. Wanneer u naar een andere website linkt of een dienst van derden gebruikt, moet u het privacybeleid op die site of van die dienst lezen. Hoe wij persoonsgegevens delen en verstrekken We zullen uw Persoonsgegevens niet delen met, verkopen of doorgeven aan, of anderszins verspreiden onder derden, tenzij wettelijk vereist in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de GDPR, tenzij vereist voor het doel van uw contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR, tenzij de derde ten behoeve van ons handelt als een gegevensverwerker in overeenstemming met artikel 28 van de GDPR, of tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR. We delen sommige van uw Persoonsgegevens met een ander bedrijf om trainingsdiensten (zoals examens) aan ons te leveren. We maken ook gebruik van externe dienstverleners om namens ons diensten aan te bieden of mogelijk te maken, en om uw Persoonsgegevens met dergelijke dienstverleners te delen, voor zover dit nodig is om dergelijke diensten namens ons te leveren. Sommige van de bedrijven waarmee we uw Persoonsgegevens delen, zoals hierboven beschreven, bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Om in dit kader voldoende bescherming van uw Persoonsgegevens te bieden, gebruiken wij standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld in overeenstemming met artikel 46, lid 2, onder c) van de GDPR voor dergelijke bedrijven of certificeringen van dergelijke bedrijven op grond van het EU-US Privacyschild in overeenstemming met artikel 45, lid 1 van de GDPR. U kunt meer informatie vragen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Het delen van uw Persoonsgegevens met andere entiteiten of dienstverleners zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zal worden beperkt voor zover noodzakelijk. We hebben deze bedrijven zorgvuldig geselecteerd en controleren voortdurend of ze onze instructies volgen. Het is deze bedrijven contractueel verboden om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die beschreven in dit Privacybeleid. De rechtsgrond voor het delen van uw Persoonsgegevens met dergelijke bedrijven is artikel 28, lid 1 van de GDPR of onze gerechtvaardigde belangen door de hierboven beschreven diensten te bestellen bij die bedrijven (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR). We kunnen ook verplicht worden om uw Persoonsgegevens te verstrekken aan overheids- of wetshandhavingsinstanties in antwoord op een wettig verzoek van een overheidsinstantie of als we dit moeten doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder het naleven van de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de GDPR. We kunnen uw gegevens ook verstrekken in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang bij het toepassen of naleven van onze algemene voorwaarden of bij het reageren op vorderingen, het beschermen van onze rechten of de rechten van een derde, het beschermen van de veiligheid van een persoon of het voorkomen van illegale activiteiten (waaronder voor fraudebestrijding en verlaging van het kredietrisico) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR. Wanneer vereist op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, verzoeken we u om uw voorafgaande toestemming voordat we uw Persoonsgegevens met andere bedrijven delen. In dergelijke gevallen is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR. Worden mijn persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden? Tenzij anderszins beschreven in dit Privacybeleid, zullen we Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals anderszins bekendgemaakt op het moment dat wij u om dergelijke gegevens verzoeken. Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan die welke in dit Privacybeleid zijn vermeld of voor andere doeleinden dan waarvoor uw Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zullen wij u informatie verstrekken over dat andere doeleinde en andere relevante informatie waarnaar wordt verwezen in dit Privacybeleid. Welke rechten heb ik? U hebt de volgende rechten: – Recht van inzage (artikel 15 van de GDPR): U hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw Persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. – Recht op rectificatie (artikel 16 van de GDPR): U hebt het recht om rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen. – Recht op wissen van gegevens (artikel 17 van de GDPR): U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken om Persoonsgegevens te wissen zonder onredelijke vertraging, bijv. als uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of als u uw toestemming intrekt waarop onze verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR en wanneer er geen andere rechtsgrond voor verwerking is. – Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de GDPR): U hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, bijv. als u van mening bent dat de Persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist of onrechtmatig zijn. – Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de GDPR): Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hebt u het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd, of ons te vragen dit te doen. – Recht van bezwaar (artikel 21 van de GDPR): U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden, in het bijzonder als wij uw Persoonsgegevens verwerken op de rechtsgrond van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) of als wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. U kunt uw bovengenoemde rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en wij zullen u helpen om de respectieve bevoegde toezichthoudende autoriteit te identificeren. Gegevensbewaring We bewaren uw Persoonsgegevens en andere informatie zolang als nodig om u in staat te stellen onze Website en onze producten te gebruiken, om onze diensten aan u te leveren, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (waaronder die betreffende de bewaring van documenten), om geschillen met partijen te beslechten en zo anderszins nodig is om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren. Als u een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten Persoonsgegevens die wij over u verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Geautomatiseerde individuele besluitvorming Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet om besluiten met rechtsgevolgen of soortgelijke impact op u te nemen op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonsgegevens. Met wie kan ik bij privacyvragen contact opnemen? Als u vragen hebt over ons Privacybeleid of van mening bent dat we ons niet houden aan de voorwaarden van ons gepubliceerde Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op info@towson.nl of via telefoon 085 877 0920. Wijzigingen in dit privacybeleid We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen wijzigingen in dit Privacybeleid hier publiceren. Raadpleeg daarom dit Privacybeleid regelmatig. Privacybeleid Website/Leveranciersrelatie Towson Nederland bv Ingangsdatum: 25 mei 2018