fbpx

Consultancy door Towson

Iedere verandering kent zijn/haar eigen uitdagingen die aandacht verdienen en kennis vragen. Vanuit Towson brengen onze consultants de kennis en drive die verandering nodig heeft om de veranderingsdoelen te halen en daarmee succesvol te zijn.
Of wij nu de verandering leiden of een rol binnen de verandering vervullen, wij pakken onze rol professioneel aan en op basis van ons persoonlijk leiderschap en onze aanpak committeren wij ons aan het succes van de verandering.

Onze consultants zijn in staat om de verandering met succes in goede banen te leiden en doen dit vanuit de volgende rollen:

Scrum Master / team coach

Onze Scrum Masters helpen teams aandacht te houden voor datgene wat belangrijk is. Dit doen ze door het team langs diverse obstakels te leiden en door samen met het team bruggen te slaan tussen de teams en product management. Onze Scrum masters herken je door hun leiderschap vanuit coaching op basis van de bijdrage die ze aan hun teams bieden.

Product Owner

Onze Product Owners herken je als de spin in het web. Ze zijn zeer sterk in hun stakeholdermanagement en vanuit deze kracht zijn ze in staat om met hun stakeholder vast te stellen welke bijdrage van de realisatieteams verwacht wordt en met welke prioriteit. Doordat onze Product Owners zeer nauw met de realisatieteams samenwerken zijn ze een vertrouwde gids voor de teams namens de business.

Product Manager

De Towson Product Managers hebben vanuit hun centrale Product Owner rol alle kwaliteiten die je van een Product Owner mag verwachten, maar zijn daarnaast in staat om deze op een strategisch niveau in een organisatie toe te passen. Hierdoor zijn ze als geen ander in staat om de visie van een organisatie te vertalen naar de juiste richting voor de realisatieteams.

RTE / Transformatie­coach

Daar waar onze Scrum Masters de teams helpen om aandacht te houden voor datgene wat belangrijk is om de organisatiedoelen te halen, doet een RTE dit voor het Team of Teams ofwel de Agile Release Train. De RTE zorgt dat de samenwerking over de teams goed blijft door de teamoverstijgende rituelen te organiseren en te hosten. Met oog voor continu verbeteren en mitigeren van de risico’s rond de veranderingen is de RTE een onmisbare schakel in het proces om de delivery duurzaam en succesvol te maken. Naast de faciliterende rol op de ART herken je de Towson RTE ook als een actieve coach, met name voor de collega’s met de rollen PO, SM en PM.
Als coach voor de organisatie zijn onze RTE’s ook de verbindende schakel tussen de Scrum Masters en de Portfolio Managers.

LPM coach / Organisatiecoach

Onze Lean Portfolio Managers coachen leadership teams om de Lean principes toe te passen door strategie om te zetten in uitvoering. Ze leren deze teams om de strategie van een onderneming te koppelen aan de uitvoering van die strategie: door strategie om te zetten in de eerste beschreven requirements (Epics), samen met het leadershipteam de waardestromen te onderkennen en door het beschikbare veranderingsbudget samen met het veranderingsteam op de juiste manier te verdelen (participatory budgeting)

Doordat de Towson Portfolio managers de LPM waarden steeds blijven toevoegen zorgen we voor een steady pad naar de verbeteringen en zorgen we dat de organisatie wendbaar blijft.

Coach Leadershipteams

Voor leadershipteams is het, zeker aan het begin van de transformatie, lastig om los te laten. Wanneer wij leadershipteams coachen is dit een van de belangrijkste aspecten van deze teams die we samen veranderen. Doordat het commitment aan de doelen die deze teams voor een organisatie zien groot is, hebben deze teams de leiderschapstijl al snel vertaald in een leiderschapstijl van “command & control”. Deze stijl maakt het echter heel moeilijk voor de mensen in een organisatie om persoonlijk eigenaarschap te nemen. Het gevolg is dat doelen niet sneller gehaald worden en de transparantie (en daarmee de wendbaarheid en bestuurbaarheid) omlaaggaan.

Wanneer wij vanuit Towson leadershipteams coachen helpen we deze teams om weg te bewegen van het managen van door het team bepaalde tijdspaden naar Leadershipteams die vragen wat de organisatie kan bijdragen op de doelen.Hierdoor wordt de voorspelbaarheid op de delivery veel beter en kan een Leadershipteam betere besluiten nemen om bij te sturen omdat het betere informatie heeft.

Kom met ons in gesprek

Wil je eens een goed gesprek met ons voeren over wat onze consultants voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op! Dit kan op nummer 085 877 0180 of vul het contactformulier in.

Onze consultants hebben onder meer bij de volgende organisaties hun bijdrage geleverd:

Rabobank, Nationale Nederlanden, ASML, Stedin, Alliander, Europese Commissie, Vattenval, Enexis, Gemeente Rotterdam, Aegon, MN services, EDSN, Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, Suiker Unie, Geldmaat, Mijn Aansluiting, Liberty Global, ABN-Amro, VodafoneZiggo, ING en UWV.