fbpx

Scrum: De Scrum Master vs. Agile Coach

Wanneer je rolomschrijvingen en vacatureteksten van de Scrum Master en Agile Coach leest, dan valt het op dat die nogal verschillen van elkaar. Toch is er in de praktijk veel overlap in de rollen binnen een organisatie. Kevin Roberts deelt in dit artikel zijn visie.

Steeds meer organisaties willen hun wendbaarheid vergroten. Logisch, want we leven in een tijd waarin digitale innovaties elkaar in een rap tempo opvolgen en markt- en klantbehoeften continu veranderen. Agile werken biedt een uitstekende basis om je organisatie snel toe te rusten op de uitdagingen van nu en morgen.

De Scrum Master en Agile Coach zijn twee personen die een belangrijke rol spelen binnen deze werkwijze. Het succes van een Scrum-project blijkt telkens grotendeels af te hangen van de samenwerking tussen deze twee professionals. Maar wat doen deze Scrum Master en Agile Coach? En welke methoden en tools gebruiken ze om een project te doen slagen en managers te betrekken bij het Scrumproces? Lees verder om erachter te komen.

Wat is een Scrum Master?

De Scrum Master zorgt ervoor dat het team met volle focus kan werken aan de afgesproken doelen en heeft als lid van een Scrumteam een voortrekkersrol binnen dit gezelschap. Hij/zij is verantwoordelijk voor het aansturen van het team en is dagelijks op de werkvloer aanwezig. De Scrum Master streeft ernaar om alle ins en outs van een team en project te kennen.
Concrete taken van de Scrum Master zijn onder meer:

  • Erop toezien dat een team en organisatie werken volgens de principes en spelregels van Scrum.
  • Het regelen van allerlei praktische zaken. Denk bijvoorbeeld aan het inplannen van vergaderingen, sprintplanningen en brainstormsessies en het zoeken naar procesverbeteringen.
  • Het tackelen van problemen die het Scrumteam zelf niet kan oplossen.

Een Scrum Master moet ook de rol van ‘change agent’ kunnen invullen. Een change agent is iemand die een leidende rol speelt bij het doorvoeren van een veranderingstraject binnen een organisatie. Dit betekent dat de Scrum Master een gidsende en faciliterende rol heeft en teams in beweging zet. Dat doet hij door:

  • kennisdeling binnen de organisatie te stimuleren en faciliteren;
  • besluitvorming inzichtelijk te (laten) maken;
  • en een duidelijke visie met bijbehorende doelstellingen op te (laten) stellen.

De Scrum Master faciliteert dus in de breedste zin van het woord de processen die digitale transformatie versnellen en jouw organisatie flexibeler maken.

Wat is een Agile Coach?

De rol van een Agile Coach heeft wel raakvlakken met die van een Scrum Master, maar is toch net iets anders. De Agile Coach is geen vast lid van een Scrumteam. Hij heeft een onafhankelijke rol en coacht meerdere teams en het management. Bovendien is de Agile Coach vaak iemand die niet zozeer gericht is op de inhoud van een Scrumproject, maar vooral ook bezig is met het proces.

Agile Coach is binnen Scrum geen officiële functie. De Scrum Guide noemt haar bijvoorbeeld niet. Het ontbreken van een officiële definitie betekent dan ook dat organisaties de positie van Agile Coach in de praktijk vaak op verschillende manieren invullen.

Toch zijn er wel een aantal taken binnen een Scrumproject die meestal op het bord van de Agile Coach belanden. Denk bijvoorbeeld aan de onderstaande verantwoordelijkheden.

  • Teams en medewerkers bewust maken van hun sterke punten en minder sterke kanten. Het doel daarvan? Ervoor zorgen dat zowel de organisatie als individuele medewerkers zich kunnen ontwikkelen richting een agile-mindset en -werkwijze.
  • Het creëren en borgen van een gezonde en goede groepsdynamiek. Dit doet de Agile Coach door medewerkers de juiste tools en technieken aan te reiken en geregeld de samenwerking te evalueren.
  • Individuen en teams ondersteunen met behulp van mentoring, coaching en teaching.

Twee worden één

Managers en organisaties maken nogal eens een onderscheid tussen de rollen van Scrum Master en Agile Coach. De Scrum Master wordt dan voorgesteld als iemand die alleen verstand heeft van Scrum, terwijl de Agile Coach over een groter kennisreservoir en uitgebreidere toolkit zou beschikken. De Scrum Master is volgens die visie eigenlijk een ‘junior Agile Coach’.

In werkelijkheid is het onderscheid tussen de twee niet zo scherp en zeker niet zo hiërarchisch. Vergelijk het met twee flessen cola van een verschillend merk: het etiket is anders en de smaak verschilt enigszins, maar in de basis zijn er meer overeenkomsten dan verschillen. In de praktijk versmelten de rollen van Scrum Master en Agile Coach steeds meer. Traditioneel leeft vaak het idee dat de Scrum Master alleen actief is op het teamniveau en de Agile Coach vooral op enterprise-niveau.

Hoewel het klopt dat de Scrum Master vaak begint op teamniveau, evolueert hij vaak mee met de organisatie naarmate die beter wordt in het adopteren en toepassen van Scrum en andere agile-methodieken. Hierdoor werkt hij ook steeds vaker direct samen met de hogere echelons binnen een organisatie.

De les: dek alle competenties goed af

Of je nu kiest voor een Scrum Master en een aparte Agile Coach of beide functies samenbrengt in een en dezelfde persoon: zorg er in elk geval voor dat alle kennisgebieden en praktische onderdelen van Scrum goed zijn afgedekt. Dit betekent dat je niet alleen de juiste kennis in huis hebt, maar ook op het vlak van communicatie, motivatie en taakafstemming alles goed op orde hebt.

Artikel delen

Gerelateerde blogs

Hoe Obeya de Gamechanger werd voor EDSN

Hoe Obeya de Gamechanger werd voor EDSN

Artificial Intelligence in een (scaled) agile omgeving: Lekker Belangrijk?!

Artificial Intelligence in een (scaled) agile omgeving: Lekker Belangrijk?!

Pas op voor de ultieme superschurk in Agile transformaties

Pas op voor de ultieme superschurk in Agile transformaties

OKR’s (Objective/Key Results):

OKR’s (Objective/Key Results):