fbpx

Ondersteunen van de juiste meesterschap en skill mix in een Community of Practice

Organisaties richten teams steeds meer teamgericht in waardoor ze wendbaarder worden en daarnaast vindt ook steeds meer werk remote plaats. Hierdoor is de behoefte om te kunnen sparren met collega’s met hetzelfde interessegebied groter dan ooit. Binnen de frameworks die Scaled Agile werken ondersteunen is hier om die reden speciale aandacht voor, met zgn. ‘Communities of Practice (CoP)” of “Guilds”, een beetje afhankelijk van welk framework wordt gebruikt.

Voor deze CoP’s of Guilds wordt al tijd, ruimte en vaak ook trainingsbudget ter beschikking gesteld. Maar er is meer dat organisaties kunnen doen om deze virtuele teams te ondersteunen en daarmee de organisatie sterker te maken, de werknemer plezierig uit te dagen en aantrekkelijker te worden voor toekomstige collega’s.

Hiervoor hebben we binnen Towson twee producten:
– Een “Growth and Mastery” framework om medewerkers in hun groeipad te begeleiden en gezamenlijk een persoonlijk ontwikkelplan op af te stemmen dat direct gehoor geeft aan de Agile waarde “life long learning” en Agile Mastery;
– Een “Sustainable Development Matrix” waarmee organisaties kunnen werken aan de volwassenheid van een hele CoP of Guild, met veel aandacht voor de zgn. Maturity mix, waarbij er goed gekeken wordt of er een juiste mix van junior, medior en senior consultants is- zodat er optimaal ruimte is voor leren van elkaar en coaching.

Gerelateerde blogs

Pas op voor de ultieme superschurk in Agile transformaties

Pas op voor de ultieme superschurk in Agile transformaties

OKR’s (Objective/Key Results):

OKR’s (Objective/Key Results):

Geef betekenis aan Business Objectives en stuur op waarde

Geef betekenis aan Business Objectives en stuur op waarde

Teamontwikkeling met behulp van kernkwadranten

Teamontwikkeling met behulp van kernkwadranten