fbpx

Eduscrum: Agile onderwijs instellingen

Eduscrum

1. Introductie

De maatschappij, de arbeidsmarkt en het onderwijs veranderen in rap tempo, opleidingen groeien en krimpen, lesmethodes veranderen en onderwijs veroudert steeds sneller. Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten zullen dan ook continu hun onderwijs en lesmethoden dienen te evalueren, vernieuwen en aan te scherpen.

Het gericht, efficiënt en effectief ontwikkelen van onderwijs is echter arbeidsintensief en wordt vaak naast de reguliere contacturen ontwikkeld, waardoor het voor docenten lastig is om prioriteiten te stellen. Agile scrum kan onderwijsinstellingen helpen bij het effectief en efficiënt ontwikkelen van onderwijs.

2. Aanpak en implementatie

Allereerst worden gezamenlijk alle vakken geïnventariseerd die ontwikkeld en verbeterd dienen te worden. Per vak wordt op basis van urgentie, ouderdom, werkdruk, beoordeling van studenten een Product Backlog opgesteld. Tegelijkertijd wordt een Scrum Team van docenten ingericht. Twee docenten worden benoemd tot Product Owner en Scrum Master. Idealiter vervult de persoon die eindverantwoordelijk is voor het curriculum de rol van Product Owner.

De rol van Scrum Master kan het beste worden vervuld door een docent met organisatietalent, draagvlak en oplossingsvermogen. Daarnaast is het handig om mensen uit de praktijk en studenten aan te haken. Op deze manier borg je dat het vak in lijn is met de praktijk en voldoet aan de behoefte van studenten.

Vervolgens wordt gestart met een Sprint Planning waar het eerste vak wordt opgepakt en bepaald wordt welke taken er allemaal opgepakt moeten worden om succesvol het vak te ontwikkelen. Elementen die vaak in de Sprint Planning besproken worden zijn: visie, leerdoelen, competenties, toetsnormen, lesbeschrijving en onderwijsmaterialen.

Voordat het vak definitief is afgerond is het handig om het vak te toetsen en testen. Dit kan door onderdelen van het lesmateriaal en werkvormen in een kleine groep van docenten, studenten en praktijkmensen te toetsen. Op deze manier ontvang je feed-back op basis waarvan je het vak en lesmethode nog voor gebruik kan aanscherpen.

3. Het resultaat

Door een combinatie van Agile en Scrum principes, intensieve samenwerking tussen docent, praktijk en student is het mogelijk om continu effectief en efficiënt onderwijs te ontwikkelen dat voldoet aan de wensen van docenten en studenten en geldende kwaliteitseisen.

Ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd geraakt? Of vind je het leuk om ervaringen uit te wisselen? Neem dan contact op via info@towson.nl

Artikel delen

Gerelateerde blogs

Hoe Obeya de Gamechanger werd voor EDSN

Hoe Obeya de Gamechanger werd voor EDSN

Artificial Intelligence in een (scaled) agile omgeving: Lekker Belangrijk?!

Artificial Intelligence in een (scaled) agile omgeving: Lekker Belangrijk?!

Pas op voor de ultieme superschurk in Agile transformaties

Pas op voor de ultieme superschurk in Agile transformaties

OKR’s (Objective/Key Results):

OKR’s (Objective/Key Results):