fbpx

Agile ABC

Wil je alles weten over Scrum en Agile werken? Vraag dan gratis de Scrum Guide aan. Een compact document van slechts 14 pagina’s, waarin het Scrum en Agile werken volledig is beschreven.

1. Acceptatie­criteria

Definitie
Acceptatiecriteria zijn (een reeks) voorwaarden waaraan producten moeten voldoen om door een klant of belanghebbende te worden geaccepteerd.

Hoe worden deze voorwaarden bepaald?
Bekijk: De Product Owner beschrijft deze in de user stories.

2. Acceptatietest

Definitie
Een acceptatietest zorgt ervoor dat aangetoond wordt dat een opgeleverd product correct werkt en voldoet aan de acceptatiecriteria.

3. Agile manifesto

Definitie
Het Agile Manifesto is een document dat de 12 Agile-principes samenvat die de basis zijn voor het Agile framework.
Elke Agilemethodologie volgt deze principes en praktijken.

4. Agile marketing

Definitie
Dit is een marketingtechniek die veel leent van Agilepraktijken en -waarden. Agile marketingprofessionals werken in sprints zodat hun team in zeer korte tijd hoogwaardige projecten kan afronden.

Na elke sprint meten ze hoe goed hun project is verlopen en kijken ze welke veranderingen ze kunnen doorvoeren om hun prestaties in de volgende sprint te verbeteren.

Agile marketing is ook een geweldige manier voor een marketingteam om snel te reageren op de snel veranderende markten die we vandaag zien.
Lees meer in dit blog.

5. Agile mindset

Definitie
Een Agile mindset is de basishouding die een Agile- of Scrum-team zou moeten hebben ten opzichte van haar werk.

Deze Agile mindset is geïnspireerd op de Agile waarden en principes, zoals:

 • Respect
 • Samenwerking
 • Continue verbetering
 • Focus op het leveren van waarde

6. Agile Principe

Definitie
Een Agile principe is een leidende praktijk die teams helpt Agile te begrijpen en toe te passen.

Er zijn 12 Agile principes die draaien om klanttevredenheid, het verhogen van de snelheid van softwareontwikkeling en flexibiliteit.

Bekijk alle 12 Agile principes eens nader: download de Scrumguide (PDF).

7. Agile release-trein/Release Train, ART

Definitie
Een Agile Release Train is een combinatie van meerdere Agile-realisatieteams die worden gebruikt om grote veranderingen aan te pakken.

Zie het als een super Scrum-team of als een Team of Teams!

Het bestaat gemiddeld uit zo’n 50-125 teamleden die samenwerken aan verschillende onderdelen van het project. Net als een Scrum-team werkt een Agile Release Train in korte iteraties.

De iteraties van een ART (programma-incrementen genoemd) zijn 4 tot 5 keer zo lang als een iteratie van de teams in de ART.

Ze vormen een essentieel onderdeel van het Scaled Agile Framework.

 

8. Agile software­­ontwikkeling

Definitie
Agile Software Development is een projectmanagementtechniek waarmee ontwikkelaars in slechts een paar weken een werkend softwaremodel kunnen maken.

Een Agile-team splitst haar project op in kleinere ontwikkelingscycli die iteraties of sprints worden genoemd.

Aan het einde van de iteratie is het Agile-team in staat om werkende software te leveren met alleen de essentiële functies. Gebruikers geven hun feedback en suggesties, en het Agile-team neemt het op in toekomstige iteraties.

Deze cyclus wordt herhaald totdat je de laatste producten hebt ontwikkeld die de afnemers nog als toegevoegde waarde zien.

In de loop der jaren zijn er verschillende frameworks en methodologieën ontstaan zoals Scrum, Kanban, Lean en XP.

9. Agile transformatie

Definitie
Agile transformatie is het proces waarbij de hele organisatie de Agile-mindset en waarden leert te omarmen.

Het gaat om het creëren van een werkomgeving die innovatie en flexibiliteit promoot. Het stelt teams ook in staat om multifunctioneel ingericht te worden (met leden met verschillende vaardigheden) zodat gebruikersvragen volledig door een team opgelost kunnen worden. Lees hier meer.

10. Backlog

Definitie
Een lijst met nieuwe productfuncties, updates, bugfixes, enz. die de gebruiker nodig heeft.

Aan het begin van elke iteratie bepaalt de Product Owner aan welke backlog items het team moet werken. De backlog wordt regelmatig bijgewerkt met gebruikerssuggesties en nieuwe features.
Bekijk het filmpje.

11. Backlog refinement

Definitie
Een Scrum-meeting waarbij het Scrum-team de backlog organiseert om ervoor te zorgen dat deze klaar is voor de volgende sprint of iteratie. Met andere woorden, het is als een “voorjaarsschoonmaak” voor Scrum-teams.

Het team verwijdert onnodige User stories, creëert nieuwe User stories op basis van gebruikersfeedback en geeft prioriteit aan functies die in de volgende sprint moeten worden opgenomen.

12. Bottlenecks

Definitie

Bottlenecks of Knelpunten zijn zaken die het realisatieproces kunnen vertragen.

Bijvoorbeeld:

Een taak doorloopt meerdere fasen tijdens het ontwikkelproces, zoals: “To do”, “In Progress”, “Review”. Een bottleneck ontstaat wanneer er te veel taken in één fase vast komen te zitten, er ontstaat hier min of meer een file van projecttaken. Als gevolg hiervan vertraagt de projectworkflow.

Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om voor iedere fase een limiet op het aantal taken toe te voegen (een WIP limit) en de taken zichtbaar te maken op een kanban bord.

13. Burndown-chart

Definitie
Een burndown-grafiek is een belangrijke grafiek die Agile teams helpt bij het volgen van:

 • de hoeveelheid werk die nog in de sprint of increment zit
 • de resterende tijd om het werk te voltooien

14. Burnup-chart

Definitie
Een burnup-chart is een belangrijke grafiek die teams helpt te visualiseren:

 • het toont het werk dat het team heeft voltooid in de interatie of increment
 • de totale hoeveelheid werk in het project

15. Continue integratie (CI)

Definitie
Continue integratie is een Agile-praktijk waarbij ontwikkelaars voortdurend hun code aan het hoofdsysteem toevoegen.

Hoe werkt het?

Ontwikkelprofessionals werken zelfstandig aan een feature. Zodra een functie is voltooid, wordt deze getest op eventuele bugs. Pas nadat het de geautomatiseerde test heeft doorstaan, wordt het toegevoegd aan de uiteindelijke software.

16. Dagelijkse Standup meeting

Definitie
Een dagelijkse bijeenkomst die meestal wordt georganiseerd door de Scrum Master. Elke ochtend komt het Scrum-team gedurende 15 minuten bij elkaar om hun dag te bespreken.

Elk teamlid vertelt kort over de volgende onderwerpen:

Wat hij/zij vandaag van plan is te doen?
Wat hij/zij gisteren deed?
Problemen die hij/zij is tegengekomen.

Blijf bij de stand-up ook daadwerkelijk staan: dit houdt het team gefocust en alert tijdens deze korte Scrum-meeting.

17. DSDM (ontwikkelings­methode voor dynamische systemen)

Definitie
Een bedrijfsgericht Agile-framework dat zich van begin tot eind op het hele project richt. De kernovertuiging van DSDM is dat het werk dat aan het Agile-project wordt gedaan, moet aansluiten bij de strategie van het bedrijf.

18. Epics

Definitie
Een Epic is een groot idee of een functie die nog moet worden opgesplitst in kleinere requirements in de vorm van features en user stories voordat teams er werkelijk mee aan de slag kunnen.

Bijvoorbeeld: een Epic genaamd “Improve Mobile UI” kan bestaan uit 3 features: “Add mobile Shopping Cart”, “Optimize Speed” en “Consistent Font”. Deze features kunnen vervolgens weer in kleinere requirements opgesplitst worden door de teams in user stories.

Elke User story wordt op zijn beurt opgedeeld in beheersbare taken aan het begin van iedere sprint tijdens de planningsessie.

19. Gantt-chart

Definitie
Dit is een horizontaal staafdiagram dat de volgorde van taken binnen de projecttijdlijn visualiseert. Elke taak heeft een start- en einddatum, zodat je team deadlines niet overschrijdt.

Een Gantt-chart is een nuttig instrument om te zien welke taken van elkaar afhankelijk zijn.
Lees meer in dit blog.

20. Impediment

Definitie
Een obstakel dat de productiviteit van een Agile-team vermindert of verhindert een Agile-project helemaal te voltooien.

Bijvoorbeeld:

Communicatieproblemen, afleiding op de werkvloer.

Tijdens een Scrum-meeting is het de verantwoordelijkheid van de Scrum Master om eventuele belemmeringen van een team weg te nemen.

21. Iteratie

Definitie
Een periode waarin een Agile team werkende producten moet ontwikkelen. De officiële lengte voor een iteratie is minimaal zo lang dat er een product geleverd kan worden en maximaal zo lang als je zonder gebruikersfeedback kan. Een iteratie duurt over het algemeen ongeveer 2-4 weken voor Kanban- en Scrum-teams. De lengte is stabiel en wordt niet aangepast o.b.v. van het onderhanden werk.

22. Kanban

Definitie

In plaats van te werken in vaste en geplande iteraties zoals in Scrum, werken Kanban-teams aan prioritaire taken wanneer ze binnenkomen. Het doel van Kanban is om een constante stroom van werk te hebben zonder knelpunten.

Hoe doen ze dat?

Teams voegen een limiet toe aan het aantal taken waaraan tegelijkertijd kan worden gewerkt (ook wel WIP-limiet genoemd), zodat het team niet multitaskt en de productiviteit vertraagt.

23. Kanbanbord

Definitie
Dit is wat we binnen Agile een Big Visual Radar noemen. Of te wel een bord dat richting en inzicht geeft (vroeger aan de muur en nu vaak in een tool).

Het is een fysiek of visueel bord dat is opgesplitst in 3-4 kolommen.

Elke kolom in een Kanban-bord vertegenwoordigt een status van de taak, variërend van ‘To Do’, ‘In Progress’ en ‘Done’.

In Kanban wordt elke taak gevisualiseerd als een plakbriefje of kaart. Elke keer dat een teamlid een taak voltooit, wordt de kaart naar de relevante kolom verplaatst, door de persoon die de taak voltooid heeft.

24. Lean

Definitie
Omvat een reeks principes en praktijken die het ontwikkelingsproces optimaliseren. Het werd geïnspireerd door de Lean manufacturing-aanpak die Toyota in de jaren 1950 introduceerde.

25. Product backlog

Definitie
Product backlog is Scrum-terminologie die verwijst naar een lijst met nieuwe functies, updates, bugfixes, enz. die de gebruiker nodig heeft. De Product Owner is verantwoordelijk voor het prioriteren van items in de Product backlog.

26. Product Manager

Definitie
Een product Manager begeleidt het Agile team van begin tot eind bij het ontwikkelproces.

De belangrijkste verantwoordelijkheden omvatten:

 • omgaan met problemen in het ontwikkelingsproces,
 • ervoor zorgen dat het team de projectdeadlines haalt,
 • samenwerken met andere afdelingen van het bedrijf, zoals verkoop, marketing en klantenservice.

Bekijk de SAFe Product Owner / Product Manager (POPM) training.

27. Product Owner

Definitie
De Product Owner is verantwoordelijk voor het creëren van zoveel mogelijk waarde met de teams. Hij of zij moet dus zorgen dat de teams werken aan die producten en features waar de gebruikers het meest op wachten.

De Product Owner bepaalt de visie en functies van de uiteindelijke producten en geeft de teams richting met betrekking tot de gebruikerswensen.

Product Owners halen ook feedback van de klanten en geven deze door aan het ontwikkelteam.
Bekijk de SAFe Product Owner / Product Manager (POPM) training.

28. Refactoring

Definitie
Refactoring is een extreme programmeerpraktijk (XP).

Hier “schonen” Agile software development teams de code door:

Overtollige stukjes code verwijderen, bewerk onnodige functies.
Het resultaat is een eenvoudigere code die door elke ontwikkelaar kan worden begrepen.

Opmerking: Refactoring verandert niet hoe de code werkt; het verbetert alleen de interne structuur en architectuur.

29. Releaseplan

Definitie
Een releaseplan toont alle functies die in de volgende release moeten worden opgenomen, samen met een geschatte releasedatum.

30. Scaled Agile Framework

Definitie
Een Agile-methodologie waarmee grote bedrijven Lean en Agile-praktijken in de hele organisatie kunnen implementeren. SAFe brengt ontwikkelteams binnen een bedrijf samen om te werken aan de ontwikkeling van producten op grote schaal.

SAFe organiseert meerdere Agile-teams die binnen een waardeketen werken in een groot team genaamd Agile Release Train en zorgt voor een structuur waarin de teams effectief kunnen samenwerken.

Benieuwd naar Scaled Agile Framework? Volg onze Leading SAFe training.

31. Scrum

Definitie
Scrum is een Agile-methodiek waarbij een team werkt in korte iteraties van 2-4 weken, sprints genoemd. Aan het einde van de sprint levert het team het product aan de klanten, en op hun beurt geven de klanten de ontwikkelaars hun feedback.

Wat gebeurt er in een Scrum-sprint?

Een Scrum-team stelt een strak plan op voor de sprint, zodat iedereen weet wat hem te doen staat. Bovendien organiseren teams regelmatig Scrum-vergaderingen om de processen binnen de sprint te beheren.

32. Scrumban

Definitie
Scrumban is een hybride Agile-methodiek die elementen combineert van, je raadt het al… Scrum en Kanban!

Het heeft de structuur van Scrum en de continue workflow van Kanban. Dit is handig wanneer het Kanban-team enkele Scrum-praktijken wil volgen en het Scrum-team de Kanban-methode wil uitproberen.

33. Scrumbord

Definitie
Een virtueel of fysiek bord dat taken weergeeft die in een sprint moeten worden gedaan.

Het Scrumbord is bijna identiek aan een Kanbanbord.

In tegenstelling tot een Kanban-bord, heeft het Scrum-bord geen limiet op het aantal taken dat tegelijkertijd in één kolom kan staan. Wel hanteren we hier het principe “Maak eerst taken af voor je een nieuwe taak start”.

34. Scrum Master

Definitie
De Scrum Master zorgt ervoor dat teams zo ongestoord mogelijk kunnen werken en zich kunnen richten op het opleveren van producten. De Scrum Master organiseert meetings, neemt belemmeringen weg en werkt samen met de Product Owner om de product backlog up-to-date te houden.
Bekijk de SAFe Advanced Scrum Master training.

35. Scrum ceremonies

Definitie
Scrum ceremonies zijn een essentieel onderdeel van het Scrum framework. Zonder zou de sprint geen structuur of projectplan hebben.

Er zijn vier soorten Scrum ceremonies die plaatsvinden tijdens de sprint en iedere vergadering ondersteunt het “Plan, Do, Check, Act” principe.

 • De planning meeting plan
 • De dagelijkse standup (daily standup) do
 • De review check
 • De retro act
 • De sprint zelf is de vijfde ceremonie en zorgt voor het slagritme

Elke Scrum meeting stelt het hele team in staat om belangrijke sprinttaken uit te voeren, zoals:

Maak een plan voor de sprint in een sprintplanningsvergadering
Samen vaststellen wat de voortgang in de dagelijkse standup meeting.
Demonstreer een werkend produkt aan de klant in een sprintreview
Analyseer de sprintprestaties in een sprintretrospectief

36. Scrum of Scrums

Definitie
Een speciale Scrum-meeting voor grote Scrum-teams.

Hierbij worden grote Agile teams (meer dan 12 teamleden) opgedeeld in kleinere Scrum-teams (circa 5-10 leden). Elk kleiner Scrum-team wijst één lid aan als “ambassadeur” namens het team, doorgaans is dit de Scrum Master. De ambassadeurs komen bij elkaar om blokkades te bespreken die teamoverstijgend zijn.

37. Scrum-team

Definitie
Een multifunctioneel team van 5-10 personen met verschillende vaardigheden, variërend van grafisch ontwerp, UX, codering, enz. Ze werken samen om een product te ontwikkelen onder het Scrum-framework.

Elk Scrum-team bevat 3 sleutelrollen:

Product Owner
Scrum Master
Teamleden (voorheen developers genoemd)

38. Sprints

Definitie
Een andere term voor een iteratie.

Sprint is echter een Scrum-term en is meestal een uitdrukking die door Scrum-teams wordt gebruikt.

Een ander verschil tussen beide is dat sprints een uniforme lengte (2-4 weken) aanhouden tijdens het Agile ontwikkelproces, terwijl iteraties verschillende lengtes kunnen hebben, afhankelijk van de aard van het werk.

39. Sprintbacklog

Definitie
Een lijst met functies, bugfixes, gebruikersvereisten en taken waaraan het Scrum-team moet werken tijdens de sprint.

Tijdens de sprintplanningsvergadering besluit de Product Owner dat de backlog-items moeten worden toegevoegd aan de sprintbacklog.

Let op: Als de sprintachterstand eenmaal is ingesteld, kan deze tijdens de sprint niet meer worden gewijzigd.

Tips nodig voor het creëren van een sprint backlog? Bekijk het filmpje.

40. Sprintdoel

Definitie
Het sprintdoel is het gewenste resultaat dat het Scrum-team tijdens de sprint wil bereiken. In de meeste gevallen is het eindresultaat een werkend product of proces dat aan de belanghebbenden kan worden getoond.

En hoe bereiken teams het sprintdoel? Scrum-teams moeten alle items in de sprint backlog hebben ontwikkeld voordat de sprint eindigt.

41. Sprintplanning

Definitie
Sprintplanning is een Scrum-meeting waarbij het Scrum-team beslist welk werk het moet doen tijdens de sprint.

Dit omvat het oppakken van items (zoals user stories) uit de sprintachterstand en deze opsplitsen in kleinere, beter beheersbare taken.

Een goede sprintplanningsbijeenkomst staat vaak garant voor een succesvolle sprint.

42. Sprint retrospectief, retrospective

Definitie
Een sprint retrospective is een Scrum-meeting waar het Scrum-team haar prestaties analyseert, aan het einde van de sprint.

Het team gebruikt Agile-statistieken, grafieken en rapporten om te zien waar ze uitblinkt en waar er moet worden verbeterd.

43. Sprint review

Definitie
Een sprint review is een Scrum-bijeenkomst waarbij het Scrum-team een werkend softwaremodel demonstreert aan de stakeholders.

Samen met de productdemo bereidt het Scrum-team een presentatie voor met een overzicht van de nieuwe functies die zijn toegevoegd, bugfixes en andere wijzigingen.

Aan het einde van de review geeft de stakeholder waardevolle feedback, die in de volgende sprint wordt geïmplementeerd.

44. Stakeholder

Definitie
Een term die verwijst naar iedereen buiten het Agile-team die verbonden is met het project. Het kan een investeerder, accountmanager, verkoopteam of de klant zijn.
Bekijk het filmpje.

45. Story points

Definitie
De maatstaf voor de inspanning die je team nodig zou hebben om projecttaken uit te voeren (user story).

Hoe wordt dit berekend? Story points zijn relatief. Kies een story die je als kleinste beoordeelt. Geef deze het getal 1. Vanaf hier kun je de andere stories waarden geven op basis van omvang en complexiteit ten opzichte van de story die 1 punt heeft.

Kom je later een story tegen die nog iets kleiner is? Geen nood, die krijgt ook gewoon 1 punt.
Bekijk het filmpje.

46. Taakbord

Definitie
Een generieke Agile-term die kan verwijzen naar een Kanban-bord of Scrum-bord.

47. User story

Definitie
Een korte beschrijving van een specifiek productkenmerk of een functie die klanten nuttig zouden vinden.

Een gebruikersverhaal ziet er ongeveer zo uit:

“Als (gebruikersnaam/type) wil ik (iets doen), dus kan ik (een doel bereiken)”.

Bijvoorbeeld:

Laten we zeggen dat je de taak hebt om avondeten voor je kinderen te maken.

Een voorbeeld van een User story zou zijn:

“Als vader bak ik frieten voor mijn kinderen zodat ze avondeten hebben”.

Zorg dat een userstory voldoet aan het INVEST acroniem. Waar INVEST voor staat en hoe je het toepast kun je in dit filmpje zien.

48. Workitem

Definitie
Een workitem is een Agile-term die verwijst naar de verschillende soorten werk die binnen het project moeten worden gedaan.

Hier zijn een paar voorbeelden:

User Story
Taak
Bugfixes
Epics
Features

49. Velocity

Definitie
De maateenheid die bepaalt hoeveel werk je team aankan tijdens een iteratie.

Het wordt gemeten door het gemiddelde aantal taken/user stories te berekenen dat in een sprint is voltooid.

50. XP (Extreme programmering)

Definitie
Extreme Programming is een methode voor softwareontwikkeling waarbij een team een werkende software in 1-2 weken moet voltooien, in plaats van de gebruikelijke iteratie van 2-4 weken.

Hier worden alle conventionele praktijken van de Scrum-methodologie opgekrikt naar een 11, zodat teams snel kunnen reageren op de eisen van de klant.

Wil je alles weten over Scrum en Agile werken? Vraag dan gratis de Scrum Guide aan. Een compact document van slechts 14 pagina’s, waarin het Scrum en Agile werken volledig is beschreven.

JQL CODE GENERATOR

Om met Jira meer inzicht te krijgen in de status in diverse doorsnedes kun je werken met geavanceerde filters of rapporten bouwen. Best een tijdrovend werk.
Daarom hebben onze collega’s de JQL codegenerator ontwikkeld: een supereenvoudige tool waarmee je, door een paar gegevens in te vullen, gebruik kunt maken van de filters en rapporten die Jira biedt.

Aanvullend goed nieuws op deze eenvoudige tool is dat wij deze ook nog eens gratis beschikbaar stellen. De basistool zal voor de meeste van jullie prima geschikt zijn om direct mee aan het werk te kunnen. Mocht je toch wat extra functions en features willen toevoegen, neem dan even contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

We sturen je direct een e-mail met daarin een link om de code generator te downloaden.
Ontvang je ons bericht niet, check dan even je ‘SPAM’ berichten.

Als je je gegevens stuurt, maken we je onderdeel van onze mailinglijst. Je ontvangt nuttige tips en updates over de code generator, over agile werken, een melding als we een nieuw YouTube filmpje online hebben gezet, enzovoort. Je kunt je ieder moment weer afmelden.

"*" geeft vereiste velden aan