Zonder verandering geen verbetering

Ook verbeteren door te veranderen?

Waar wij voor staan

Een heldere, effectieve aanpak gebaseerd op SAFe (Scaled Agile Framework)

Veranderingen worden voor organisaties steeds intensiever en complexer door de snelheid waarmee deze veranderingen doorgevoerd moeten worden. Dit bijvoorbeeld door competitieve druk uit de markt, maar ook door de complexiteit van de interne IT systemen. Veel organisaties hebben daardoor al te kampen gehad met mislukte projecten met alle gevolgen van dien.

Het effectief en juist doorvoeren van kortcyclische veranderingen, waarbij goed geprioriteerd wordt om continu vast te stellen welke veranderingen tot de meeste baten leiden, vormt de basis van een Agile business-change aanpak. De Agile business-change aanpak zorgt er voor dat de gehele keten van klant, organisatie, processen en systemen nauw betrokken wordt om tot een succesvolle verandering te komen.

Towson Consultancy levert expertise om complexe veranderingen beheersbaar te maken en op een succesvolle wijze door te voeren. Wij doen dit op basis van de (scaled) Agile principes en een hechte samenwerking tussen alle partijen in een organisatie. Dit leidt tot de realisatie van een model waarin continu geleverd wordt waarbij steeds haalbare doelstellingen verzilverd worden. Hierdoor ontstaat er een continu stroom van verbeteringen in plaats van één grote implementatie waar de hele verandering van af hangt.

Wij kunnen de transitie naar een "Agile" manier van werken samen met u realiseren en helpen u projecten succesvol uit te voeren zodat u snel en effectief kunt inspelen op veranderingen.

Client

De ingredienten

Ondersteuning voor ...
Change management

Verbetering van de menselijke interactie is de kern van Agile denken. Communicatie en feedback zijn twee kernwaarden voor het behalen van de beoogde verbetering. Het concept van Agile had een bescheiden begin als een alternatieve benadering van IT-software delivery. De meeste organisaties hebben nu een zekere mate van Agile leveringscapaciteit, zij het nog niet altijd optimaal. Voordelen van de Agile werkwijze kunnen eenvoudig vergroot worden door de Agile kernwaarden niet alleen binnen IT, maar ook in de business change toe te passen. Agile Business Change zorgt voor een integrale aanpak waarbij de business en IT in een zelfde slagritme aan succes werken.

projectmanagement

Het leiden en sturen van projecten en programma’s zit diep in het DNA van Towson. Het SAFe (scaled agile) framework biedt organisaties grote kans op een succesvolle business change. SAFe heeft binnen haar framework een rol die uniek is binnen Agile, dit is de rol van de Release Train Engineer (RTE) . De rol van de RTE is het besturen van de samenhang van de delivery van de diverse SCRUM teams aan de ene kant en het borgen van de business aan de andere kant. In meer waterval gedreven organisaties lijkt de rol van programma manager het meest op die van de RTE. In de rol van programma manager en RTE heeft Towson al diverse business changes tot een succesvol einde gebracht .

Coaching

Bedrijven veranderen met als doel te verbeteren, maar veranderingen brengen vaak extra onzekerheid en daardoor druk op de organisatie met zich mee. Een prima manier om de druk te verminderen en de kans op resultaat te verbeteren is coaching. Towson biedt coaching aan organisaties die de transitie maken van een traditionele manier van veranderen naar (scaled) Agile. De hele business change vanaf het vaststellen van de doelstelling tot realisatie is onderdeel van de coaching.

Haalbare doelen

De basis voor iedere succesvolle business change

Het is belangrijk om te weten waar je naar streeft, wat het doel van de verandering is. Dit zorgt ervoor dat continu gemeten kan worden of doelen bereikt zijn, of de verandering nog steeds op koers ligt en of die nog steeds bijdraagt aan de bedrijfsdoelen en de daarvan afgeleide KPI's. Daarom wordt er aan het begin van de business change concreet vastgesteld wat het resultaat van de verandering dient te zijn.

 • voorbereiding (Plan)

  Samen bepalen wat de doelen zijn en wanneer er sprake is van succes

 • implementatie (Do)

  Op basis van korte implementatie cycles haalbare verbeteringen implementeren

 • begeleiding (check)

  Begeleiding is de sleutel tot een succesvolle verandering. Samen vaststellen dat de verandering tot ieders tevredenheid is opgeleverd

 • verzilvering (Adjust)

  Doordat het einddoel nu een aaneenschakeling is van verbeteringen die geimplementeerd worden kan er tijdens de business change benefits tracking gedaan worden. De verzilvering van de verandering wordt gemeten en waar nodig worden er extra doelen gesteld

Kom ons team versterken

Towson zoekt jou!
Business change manager/RTE
change leaders
Ben je een projectmanager en heb je affiniteit met Agile en Scrum? Hecht je aan vrijheid, maar ook aan goede arbeidsvoorwaarden? Dan zoeken we jou!
test manager
acceptatie managers
Ben je een testmanager die niet rust tot de verandering is geaccepteerd? Heb je affiniteit met Agile en SCRUM? Dan zoeken we jou!
scrum master
lange afstand sprinter
Snap jij hoe je een team laat sprinten over een marathon afstand? Wij weten bij welke opdrachtgevers je dit kunt doen! Maak een afspraak met ons, want we zoeken jou!

mailformulier

Het agile framework biedt een basis voor gestructureerde verandering waarbij business en IT samen verantwoordelijkheid nemen om succesvol te zijn. Lees een aantal succes verhalen op scrum.org